اتهام بیعت با داعش از سوی یک جوکر.حبیب الرحمن حکمتیار

11 سنبله 1396      2724     نوشته های کوتاه / لنډ لیکنی

امروز یک جوکر  ما را متهم کرد که با داعش بیعت داریم!!

 

راستش راه را ګم کردم که حالا چطور این اتهام و دروغ را جواب دهم، کمی مکث کردم ګفتم شاید این جوکر پریشانی ذهنی دارد و شاید مناسب باشد تا ایشانرا به ایران بفرستیم  تا مورد تداوی روحی قرار ګیرد . 

در صفحات اجتماعی شریک سازید
ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید