!! آقای ناصالح کم فهم

20 عقرب 1396      3151     اخبار / لیکنی

وقتی می ګوییم جنګ بین دو قوم است منظور مان جنګ بین تاجک و پشتون نیست یا بین دو زبان نیست، در قندهار و هلمند خیلی از جنګ ها قومی هستند و هر دو به زبان پشتو تکمل می کنند، قوم ایماق در جنګ در ګیر است و طرف مقابل اش حکومت نیست بلکه دو حزب شامل در حکومت می باشد، در بدخشان تمام آنانی که طالب ګشته اند تاجک هستند و البته اینرا هم باید بګوییم که ګذشته آنان در جمعیت اسلامی بود. آنانی که با جنرال عبدالرشید دوستم در جنګ درګیر بودند طالبانی بودند که ازبک بودند. وقتی هزاران خانواده ګوجر مهاجر می شوند آنان پشتون نیستند. بلکه در اینجا یکی از امکانات حکومت استفاده می کند و رقیب خود را از بین می برد.

آقای حکمتیار در روز نخست نشست تاریخی و بزرګ شورای مرکزی حزب اسلامی که ازهر ولایت، هر ولسوالی و هر قوم افراد مطرح در آن حضور داشتند  یک ساعت صحبت داشتند و در حین صحبت بر بی امنیتی و جنګ مثالی از ولایت غور آوردند که جنګ در آنجا بین دو قوم است ، رسانه های شیطان و شیطان صفتان چون تو تا توانایی دارند سعی می کنند مسائل را رنګ قومی بدهند،

محترم حکمتیار ګفتند یک سمت  را حکومت مسلح کرده امکانات می دهد و او می خواهد رقیب خود را در منطقه از بین ببرد و طرف مقابل رامجبور به جنګ و دفاع از خود کرده.

ما نګرانی خود را از چنین مسائل ابراز می داریم که جنګ در این مناطق نباید شکل قومی داشته باشد نه اینکه آنرا حمایت کنیم.

..ما در شورای مرکزی سرتاسری حزب اسلامی که از هر ولسوالی در آن اشتراک کننده داشتیم از ازبک ، هزاره ، تاجک ، پشتون و هر قوم در این شورا رنګ خود را می دیدیدند هیچ ګاه از قوم و سمت پرستی دفاع نمی کنیم، بلکه آنرا همچون ګوشت خوک حرام می دانیم. بلکه باور داریم که تنها حزب اسلامی است که می تواند از تمام ملت نمایندګی کند و تنها حزبی است که به قوم و سمت خاص تعلق ندارد و آنرا شدیدا به زیان خود می دانیم و قوت خود را در ملی بودن خود می دانیم.

متاسفانه شما خود را به نفهمی می زنید تا انتقادی بکنید و لذتی ببرید و شاید با این کارها  می خواهید از نفوذ و حمایت مردمی حزب اسلامی بکاهید. درک می کنم که تمام زور شما در همین فیسبوک و چند رسانه است. نه در مظاهرات تان که تعداد اش از صد نفر تجاوز نمی کند بزرګان و رؤسای اقوام شرکت می کنند نه در جلسات تان تجمعات کثیر مردم. در مظاهرات جناب شما تعداد نیروهای امنیتی پولیس،اردو و امنیت  از تعداد مظاهره کنندګان شما  بیشتر می باشد. شما فقط به یک سمت و سو تعلق دارید و باید هم بکوشید تا مارا هم ملامت به سمت و قوم دیګری بکنید. مطمئن باشید هیچ قومی پشت سر شما ایستاد نخواهد شد. اما الحمدالله ما هزاران هزاران مردم شریف کشور را می بینیم که ازبک هستند و با چشمان اشک آلود و محبت حکمتیار را در آغوش می ګیرند،تاجک هستند و به حکمتیار می بالند،ترکمن هستند و رهبر خود را حکمتیار می دانند . ما نیز با تمام قوت و صمیم قلب با همه آنان ایستاده ایم. برای ما ارزش های دینی ،اسلامی و ملی مهم است.

تو بیچاره اګر ضرب در هزار هم شوی شاید نتوانی کوچکترین موقف هم علیه نیروهای خارجی بګیری. آنان از تو ناصالح ساخته اند و شهرت کاذب به تو داده اند. مرد میدان نیستی بلکه مرد فیسبوک و پالشی خارجی ها اید.

نزد رسول الله بزرګان قریش آمدند زمانی که داخل اتاق ګشتند حضرت به صحابه کرام فرمودند برخیزید و احترام ایشان را به جای آورید زمانی بزرګان شما بودند.

خداوند ج به مسلمانان هدایت می دهد که خدایان دیګران را ناسزا نګویید که آنان نیز پروردګار شما را ناسزا خواهد ګفت.

شاید تو کور باشی و جمعیت میلیونی را که خودجوش در سرتاسر کشور در این یک سال در ولایات خود از حکمتیار حمایت می کنند و هر روز نزدش می آیند و بیعت می کنند را نمی بینی، حد اقل اینها هموطنان تو هستند، اینکه تصور می کنید از اینان بیشتر می دانید جهالت مطلق است، حد اقل احترام اینانرا به جای آور و به کسی که احترام دارند ناسزا نګو. سی سال اربابانت علیه حکمتیار تبلیغات کردند جایی را نګرفت مګر اینکه حزب اسلامی بیشتر در ملت محبوبیت پیدا کرد.تبلیغات و فحاشی های تو هرګز جای را نخواهد ګرفت محبت بین ما بسیار والا است صدای زوزه هایت  به آنجا نمی رسد.

خوب است سردر ګریبان کنید که ۱۶ سال تمام جامعه جهانی هم از لحاظ مالی شمارا حمایت کردند هم نظامی،هم معنوی هم فرهنګی و با تمام قوت در کنار شما بود.اما آنقدر بی ریشه بودید که هر روز افغانهای بیشتر با شما به مخالفت می پردازند.و در این هفت سال تعداد مخالفین ۳ برابر افزایش پیدا کرد و شما برای ګرفتن این کرسی و آن کرسی جان دادید و این دروازه و آن دروازه خارجی ها را کوبیدید. چرا دوستان شما افزایش پیدا نمی کند و هر روز مخالفین بیشتر می شود؟ شما با تکیه بر آنان و با زور بازوی آنان با هموطنان خود می جنګید. ادعاهای تان پوچ و شعارهای تان دروغین است. ملت باور نمی کند .اګر حکومت به حقیقت نمایندګی از ملت کند من صد در صد باور دارم امنیت تامین خواهد شد و جنګ از بین خواهد رفت. اما آن چهره که ادعا کند از ملت نمایندګی کند هزارتای همچون تو نخواهد بود.

 حبیب الرحمن حکمتیار

در صفحات اجتماعی شریک سازید
ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید