قدس قلب هایمان در مقابله با ظالمان با توست

17 قوس 1396      1161     Slider

قدس قلب هایمان با توست، هر مومنی برای درخشش ات دعا می کند، بر رنج های که کشیده ای اشک ریخته اند،  همیشه در قبال مظالمی که بر تو شده رنجیده شده ایم، سالیان ګذشت پدرکلان ها،پدران ،ما و فرزندانمان از تو و درد های که بر تو می ګذرد یاد می کنیم، چه شده است که با نفوذ و قوت کلانی که داریم نمی توانیم دست کمک به تو بدهیم، افسوس که ایران با شیطان بزرګ در ملت مسلمان شکاف عمیقی ایجاد کرد ، عراق قدرتمند را با کمک شیطان به ویرانه تبدیل کرد و بسوی تجزیه سوق داد، با سوریه نیز چنین کرد، بر افغانستان غیور از پشت خنجر زد در لبنان و یمن نیز همراه با ابلیس در یک صف حرکت می کند البته در زیر شعار مرګ بر شیطان!!! ما هر کدام به سرنوشت تو دچار شده ایم، سالیان سال در آتش جنګ می سوزیم، جنګی که مسلمان نمای شیطان پرست از آن لذت می برد و بر آن سرمایه ګذاری می کند.
اما امیدوار به آینده ایم، ظلم منفور است و رانده خواهد شد، مظلوم مورد حمایت زمین و آسمان است و به حق اش خواهد رسید. ظالمان در تصور اینکه با مشت های آهنین خود نور شمع ها را خاموش خواهد کرد بر ما خواهند کوبید اما غافل از آنکه ذوب خواهند ګشت.
حبیب الرحمن حکمتیار
در صفحات اجتماعی شریک سازید
ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید