زمونږ ناموس یی بی عزته کړی انتها د ظلم اووحشت پر دی ملت ده .

21 حمل 1398      167     ویدیو / فیلم

در صفحات اجتماعی شریک سازید
ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید